" >
" alt=""/> Alkaa: 01-01-1970 01:00 Päättyy: 01:00 Varoitus: wrn < Taso: wrn
 
 » Europe » Spain » Alicantetoday tomorrow
 
wrn
 Txt

Tagit ja arvot jotka ovat käytössä tässä templatessa

Voit lajitella taulukon kahta ensimmäistä saraketta klikkaamalla vastaavaa otsikkoa.
Esimerkiksi: Klikkaa ensin Tagi-otsikkoa lajitellaksesi taulukon laskevaksi, toisella klikkauksella nousevaksi.

Tagi consolewd field Lukuarvo
testtags.phptesttags.php-2.30 2013-09-30testtags.php-2.30 2014-01-21 14:48:08
wdCurCond "%Currentsolardescription%"Night time
wdCurIcon "%iconnumber%"0
wdMetarCcn "%weatherreport%"Dry
wdMetarCld "%metarcloudreport%"%metarcloudreport%
actTime (string) $ymd.$wdHour.$wdMinute.$wdSeconds20160530012800
tempMinTodayTime wdDate("%mintempt%")20160530010000
tempMinYdayTime wdDate("%mintempyestt%")20160530055800
tempMinMonthTime wdYMD("%mrecordlowtempyear%","%mrecordlowtem
pmonth%","%mrecordlowtempday%")
20160503120000
tempMinYearTime wdYMD("%yrecordlowtempyear%","%yrecordlowtem
pmonth%","%yrecordlowtempday%")
20160503120000
tempMaxTodayTime wdDate("%maxtempt%")20160530012700
tempMaxYdayTime wdDate("%maxtempyestt%")20160530185300
tempMaxMonthTime wdYMD("%mrecordhightempyear%","%mrecordhight
empmonth%","%mrecordhightempday%")
20160514120000
tempMaxYearTime wdYMD("%yrecordhightempyear%","%yrecordhight
empmonth%","%yrecordhightempday%")
20160514120000
dewpMinTodayTime wdDate("%mindewt%")20160530002800
dewpMinYdayTime wdDate("%mindewyestt%")20160530010000
dewpMaxTodayTime wdDate("%maxdewt%")20160530011500
dewpMaxYdayTime wdDate("%maxdewyestt%")20160530010000
heatMaxTodayTime wdDate("%maxheatt%")20160530010000
heatMaxYdayTime wdDate("%maxheatyestt%")20160530010000
heatMaxMonthTime wdYMD("%mrecordhighheatindexyear%","%mrecord
highheatindexmonth%","%mrecordhighheatindexda
y%")
20160522120000
heatMaxYearTime wdYMD("%yrecordhighheatindexyear%","%yrecord
highheatindexmonth%","%yrecordhighheatindexda
y%")
20160522120000
chilMinTodayTime wdDate("%minwindcht%")20160530010000
chilMinYdayTime wdDate("%minchillyestt%")20160530055800
chilMinMonthTime wdYMD("%mrecordlowchillyear%","%mrecordlowch
illmonth%","%mrecordlowchillday%","12","00")
20160503120000
chilMinYearTime wdYMD("%yrecordlowchillyear%","%yrecordlowch
illmonth%","%yrecordlowchillday%","12","00")
20160503120000
tempAct wsConvertTemperature("%temp%", $from, $to)21.5
tempActInside wsConvertTemperature("%indoortemp%", $from,
$to)
25
tempActExtra1 wsConvertTemperature("%none%", $from, $to)0
tempDelta wsConvertTemperature("%tempchangelasthourmet
ric%", $from, $to)
0.4
tempToday wsConvertTemperature("%avtempsincemidnight%"
, $from, $to)
0
tempMinToday wsConvertTemperature("%mintemp%", $from,
$to)
20.8
tempMinYday wsConvertTemperature("%mintempyest%", $from,
$to)
17.4
tempMinMonth wsConvertTemperature("%mrecordlowtemp%",
$from, $to)
8.1
tempMinYear wsConvertTemperature("%yrecordlowtemp%",
$from, $to)
8.1
tempMaxToday wsConvertTemperature("%maxtemp%", $from,
$to)
21.4
tempMaxYday wsConvertTemperature("%maxtempyest%", $from,
$to)
27.1
tempMaxMonth wsConvertTemperature("%mrecordhightemp%",
$from, $to)
29.6
tempMaxYear wsConvertTemperature("%yrecordhightemp%",
$from, $to)
29.6
dewpAct wsConvertTemperature("%dew%", $from, $to)9.9
dewpDelta wsConvertTemperature("%dewchangelasthour%",
$from, $to)
0.4
dewpMinToday wsConvertTemperature("%mindew%", $from, $to)9.3
dewpMinYday wsConvertTemperature("%mindewyest%", $from,
$to)
0
dewpMaxToday wsConvertTemperature("%maxdew%", $from, $to)10.2
dewpMaxYday wsConvertTemperature("%maxdewyest%", $from,
$to)
0
heatAct wsConvertTemperature("%heati%", $from, $to)25
heatDelta 00
heatMaxToday wsConvertTemperature("%maxheat%", $from,
$to)
25.1
heatMaxYday wsConvertTemperature("%maxheatyest%", $from,
$to)
0
heatMaxMonth wsConvertTemperature("%mrecordhighheatindex%
", $from, $to)
0
heatMaxYear wsConvertTemperature("%yrecordhighheatindex%
", $from, $to)
0
chilAct wsConvertTemperature("%windch%", $from, $to)21.5
chilDelta 00
chilMinToday wsConvertTemperature("%minwindch%", $from,
$to)
20.8
chilMinYday wsConvertTemperature("%minchillyest%",
$from, $to)
17.4
chilMinMonth wsConvertTemperature("%mrecordlowchill%",
$from, $to)
6
chilMinYear wsConvertTemperature("%yrecordlowchill%",
$from, $to)
6
hudxAct wsConvertTemperature("%humidexcelsius%",
"C", $to)
22.8
hudxDelta 00
hudxMaxToday wsConvertTemperature("%todayhihumidex%",
"C", $to)
0
daysXHigh "%daysTmax>30C%"0
daysHigh "%daysTmax>25C%"9
daysLow "%daysTmin<0C%"0
daysXLow "%daysTmin<-15C%"0
etToday "%VPet%"0.0
etYday "%yesterdaydaviset%"0.0
etMonth "%VPetmonth%"0.0
baroMinTodayTime wdDate("%lowbarot%")20160530012700
baroMinYdayTime wdDate("%minbaroyestt%")20160530102400
baroMinMonthTime wdYMD("%mrecordlowbaroyear%","%mrecordlowbar
omonth%","%mrecordlowbaroday%")
20160508120000
baroMinYearTime wdYMD("%yrecordlowbaroyear%","%yrecordlowbar
omonth%","%yrecordlowbaroday%")
20160508120000
baroMaxTodayTime wdDate("%highbarot%")20160530002300
baroMaxYdayTime wdDate("%maxbaroyestt%")20160530010000
baroMaxMonthTime wdYMD("%mrecordhighbaroyear%","%mrecordhighb
aromonth%","%mrecordhighbaroday%")
20160501120000
baroMaxYearTime wdYMD("%yrecordhighbaroyear%","%yrecordhighb
aromonth%","%yrecordhighbaroday%")
%yrecordhighbaroyear%h%y%120000
baroAct wsConvertBaro("%baro%", $from, $to)1015.5
baroDelta wsConvertBaro("%trend%", $from, $to)-0.5
baroMinToday wsConvertBaro("%lowbaro%", $from, $to)1015.4
baroMinYday wsConvertBaro("%minbaroyest%", $from, $to)1016.8
baroMinMonth wsConvertBaro("%mrecordlowbaro%", $from,
$to)
1002.3
baroMinYear wsConvertBaro("%yrecordlowbaro%", $from,
$to)
1002.3
baroMaxToday wsConvertBaro("%highbaro%", $from, $to)1016
baroMaxYday wsConvertBaro("%maxbaroyest%", $from, $to)0
baroMaxMonth wsConvertBaro("%mrecordhighbaro%", $from,
$to)
0
baroMaxYear wsConvertBaro("%yrecordhighbaro%", $from,
$to)
0
humiMinTodayTime wdDate("%lowhumt%")20160530002800
humiMinYdayTime wdDate("%minhumyestt%")20160530010000
humiMaxTodayTime wdDate("%highhumt%")20160530011100
humiMaxYdayTime wdDate("%maxhumyestt%")20160530010000
humiAct "%hum%"*1.048
humiExtra "%none%"*1.00
humiDelta "%humchangelasthour%"*1.00
humiMinToday "%lowhum%"*1.047
humiMinYday "%minhumyest%"*1.00
humiMaxToday "%highhum%"*1.050
humiMaxYday "%maxhumyest%"*1.00
rainDayMnth "%dayswithrain%"3
rainDayYear "%dayswithrainyear%"23
rainRateAct wsConvertRainfall("%currentrainrate%",
$from, $to)
0
rainRateToday wsConvertRainfall("%maxrainrate%", $from,
$to)
0
rainHour wsConvertRainfall("%hourrn%", $from, $to)0
rainToday wsConvertRainfall("%dayrn%", $from, $to)0
rainYday wsConvertRainfall("%ystdyrain%", $from, $to)0
rainMonth wsConvertRainfall("%monthrn%", $from, $to)2.8
rainYear wsConvertRainfall("%yearrn%", $from, $to)5.9
rainDaysWithNo "%dayswithnorain%"16
rainWeek wsConvertRainfall("%raincurrentweek%",
$from, $to)
0
windActDsc "%dirlabel%"NW
windBeafort "%beaufortnum%"0
gustMaxTodayTime wdDate("%maxgstt%")20160530012700
gustMaxYdayTime wdDate("%maxgustyestt%")20160530115300
gustMaxMonthTime wdYMD("%mrecordhighgustyear%","%mrecordhighg
ustmonth%","%mrecordhighgustday%")
20160514120000
gustMaxYearTime wdYMD("%yrecordhighgustyear%","%yrecordhighg
ustmonth%","%yrecordhighgustday%")
20160514120000
windAct wsConvertWindspeed("%avgspd%", $from ,$to)0.7
gustAct wsConvertWindspeed("%gstspd%", $from ,$to)3.3
gustMaxHour wsConvertWindspeed("%maxgsthr%", $from ,$to)21
gustMaxToday wsConvertWindspeed("%maxgst%", $from ,$to)3.3
gustMaxYday wsConvertWindspeed("%maxgustyestnodir%",
$from ,$to)
7.8
gustMaxMonth wsConvertWindspeed("%mrecordwindgust%",
$from ,$to)
11.7
gustMaxYear wsConvertWindspeed("%yrecordwindgust%",
$from ,$to)
22.8
uvMaxTodayTime wdDate("%highuvtime%")20160530010000
uvMaxYdayTime wdDate("%highuvyesttime%")20160530010000
uvMaxMonthTime wdYMD("%mrecordhighuvyear%","%mrecordhighuvm
onth%","%mrecordhighuvday%")
00000120000
uvMaxYearTime wdYMD("%yrecordhighuvyear%","%yrecordhighuvm
onth%","%yrecordhighuvday%")
00000120000
uvAct "%VPuv%"0.0
uvMaxToday "%highuv%"0.0
uvMaxYday "%highuvyest%"0.0
uvMaxMonth "%mrecordhighuv%"0.0
uvMaxYear "%yrecordhighuv%"0.0
solarMaxTodayTime wdDate("%highsolartime%")20160530010000
solarMaxYdayTime wdDate("%highsolaryesttime%")20160530010000
solarMaxMonthTime wdYMD("%mrecordhighsolaryear%","%mrecordhigh
solarmonth%","%mrecordhighsolarday%")
20160407120000
solarMaxYearTime wdYMD("%yrecordhighsolaryear%","%yrecordhigh
solarmonth%","%yrecordhighsolarday%")
20160407120000
solarAct "%VPsolar%"*1.00
solActPerc "%currentsolarpctplain%"%currentsolarpctplain%
solarMaxToday "%highsolar%"0
solarMaxYday "%highsolaryest%"0.0
solarMaxMonth "%mrecordhighsolar%"0.0
solarMaxYear "%yrecordhighsolar%"0.0
cloudHeight wsConvertDistance("%cloudheightfeet%",$from,
$to)
1452.7
fcstWD "%iconnumber%"0
fcstTxt str_replace("_"," ","%vpforecasttext%")---
sunrise date($SITE["timeOnlyFormat"],strtotime("%sun
rise%"))
07:04
sunset date($SITE["timeOnlyFormat"],strtotime("%sun
set%"))
16:35
moonrise date($SITE["timeOnlyFormat"],strtotime("%moo
nrise%"))
02:34
moonset date($SITE["timeOnlyFormat"],strtotime("%moo
nset%"))
14:01
lunarPhasePerc "%moonphase%"*1.044.92
lunarAge substr("%moonage%", 9, 3)
wsVersion "version %wdversion% b %wdbuild%"version WD_console_10.8 b ---
wsHardware ""
wsUptime "%windowsuptime%" 01:28:06 up 22:58, 0 users, load average: 0.36, 0.27, 0.29
soilTempAct
1 => wsConvertTemperature("%soiltemp%", $from,
$to)
2 => wsConvertTemperature("%VPsoiltemp2%", $from,
$to)
3 => wsConvertTemperature("%VPsoiltemp3%", $from,
$to)
4 => wsConvertTemperature("%VPsoiltemp3%", $from,
$to)
1 => 0
2 => 0
3 => 0
4 => 0
soilTempMaxToday
1 => wsConvertTemperature("%maxsoiltemp%", $from,
$to)
2 => wsConvertTemperature("%hiVPsoiltemp2%",
$from, $to)
3 => wsConvertTemperature("%hiVPsoiltemp3%",
$from, $to)
4 => wsConvertTemperature("%hiVPsoiltemp3%",
$from, $to)
1 => -50
2 => -50
3 => -50
4 => -50
soilTempMaxMonth
1 => wsConvertTemperature("%mrecordhighsoil%",
$from, $to)
2 => wsConvertTemperature("%mrecordhighsoil2%",
$from, $to)
3 => wsConvertTemperature("%mrecordhighsoil3%",
$from, $to)
4 => wsConvertTemperature("%mrecordhighsoil3%",
$from, $to)
1 => 0
2 => 0
3 => 0
4 => 0
soilTempMaxMonthTime
1 => wdYMD("%mrecordhighsoilyear%","%mrecordhighs
oilmonth%","%mrecordhighsoilday%")
2 => wdYMD("%mrecordhighsoilyear2%","%mrecordhigh
soilmonth2%","%mrecordhighsoilday2%")
3 => wdYMD("%mrecordhighsoilyear3%","%mrecordhigh
soilmonth3%","%mrecordhighsoilday3%")
4 => wdYMD("%mrecordhighsoilyear3%","%mrecordhigh
soilmonth3%","%mrecordhighsoilday3%")
1 => %mrecordhighsoilyear%h%y%120000
2 => %mrecordhighsoilyear2%2%2%120000
3 => %mrecordhighsoilyear3%3%3%120000
4 => %mrecordhighsoilyear3%3%3%120000
soilTempMaxYear
1 => wsConvertTemperature("%yrecordhighsoil%",
$from, $to)
2 => wsConvertTemperature("%yrecordhighsoil2%",
$from, $to)
3 => wsConvertTemperature("%yrecordhighsoil3%",
$from, $to)
4 => wsConvertTemperature("%yrecordhighsoil3%",
$from, $to)
1 => 0
2 => 0
3 => 0
4 => 0
soilTempMaxYearTime
1 => wdYMD("%yrecordhighsoilyear%","%yrecordhighs
oilmonth%","%yrecordhighsoilday%")
2 => wdYMD("%yrecordhighsoilyear2%","%yrecordhigh
soilmonth2%","%yrecordhighsoilday2%")
3 => wdYMD("%yrecordhighsoilyear3%","%yrecordhigh
soilmonth3%","%yrecordhighsoilday3%")
4 => wdYMD("%yrecordhighsoilyear3%","%yrecordhigh
soilmonth3%","%yrecordhighsoilday3%")
1 => %yrecordhighsoilyear%h%y%120000
2 => %yrecordhighsoilyear2%2%2%120000
3 => %yrecordhighsoilyear3%3%3%120000
4 => %yrecordhighsoilyear3%3%3%120000
soilTempMaxAlltime
1 => wsConvertTemperature("%recordhighsoil%",
$from, $to)
2 => wsConvertTemperature("%recordhighsoil2%",
$from, $to)
3 => wsConvertTemperature("%recordhighsoil3%",
$from, $to)
4 => wsConvertTemperature("%recordhighsoil3%",
$from, $to)
1 => 0
2 => 0
3 => 0
4 => 0
soilTempMaxAlltimeTime
1 => wdYMD("%recordhighsoilyear%","%recordhighsoi
lmonth%","%recordhighsoilday%")
2 => wdYMD("%recordhighsoilyear2%","%recordhighso
ilmonth2%","%recordhighsoilday2%")
3 => wdYMD("%recordhighsoilyear3%","%recordhighso
ilmonth3%","%recordhighsoilday3%")
4 => wdYMD("%recordhighsoilyear3%","%recordhighso
ilmonth3%","%recordhighsoilday3%")
1 => %recordhighsoilyear%h%y%120000
2 => %recordhighsoilyear2%2%2%120000
3 => %recordhighsoilyear3%3%3%120000
4 => %recordhighsoilyear3%3%3%120000
soilTempMinToday
1 => wsConvertTemperature("%minsoiltemp%", $from,
$to)
2 => wsConvertTemperature("%loVPsoiltemp2%",
$from, $to)
3 => wsConvertTemperature("%loVPsoiltemp3%",
$from, $to)
4 => wsConvertTemperature("%loVPsoiltemp3%",
$from, $to)
1 => 100
2 => 100
3 => 100
4 => 100
soilTempMinMonth
1 => wsConvertTemperature("%mrecordlowsoil%",
$from, $to)
2 => wsConvertTemperature("%mrecordlowsoil2%",
$from, $to)
3 => wsConvertTemperature("%mrecordlowsoil3%",
$from, $to)
4 => wsConvertTemperature("%mrecordlowsoil3%",
$from, $to)
1 => 0
2 => 0
3 => 0
4 => 0
soilTempMinMonthTime
1 => wdYMD("%mrecordlowsoilyear%","%mrecordlowsoi
lmonth%","%mrecordlowsoilday%")
2 => wdYMD("%mrecordlowsoilyear2%","%mrecordlowso
ilmonth2%","%mrecordlowsoilday2%")
3 => wdYMD("%mrecordlowsoilyear3%","%mrecordlowso
ilmonth3%","%mrecordlowsoilday3%")
4 => wdYMD("%mrecordlowsoilyear3%","%mrecordlowso
ilmonth3%","%mrecordlowsoilday3%")
1 => %mrecordlowsoilyear%h%y%120000
2 => %mrecordlowsoilyear2%2%2%120000
3 => %mrecordlowsoilyear3%3%3%120000
4 => %mrecordlowsoilyear3%3%3%120000
soilTempMinYear
1 => wsConvertTemperature("%yrecordlowsoil%",
$from, $to)
2 => wsConvertTemperature("%yrecordlowsoil2%",
$from, $to)
3 => wsConvertTemperature("%yrecordlowsoil3%",
$from, $to)
4 => wsConvertTemperature("%yrecordlowsoil3%",
$from, $to)
1 => 0
2 => 0
3 => 0
4 => 0
soilTempMinYearTime
1 => wdYMD("%yrecordlowsoilyear%","%yrecordlowsoi
lmonth%","%yrecordlowsoilday%")
2 => wdYMD("%yrecordlowsoilyear2%","%yrecordlowso
ilmonth2%","%yrecordlowsoilday2%")
3 => wdYMD("%yrecordlowsoilyear3%","%yrecordlowso
ilmonth3%","%yrecordlowsoilday3%")
4 => wdYMD("%yrecordlowsoilyear3%","%yrecordlowso
ilmonth3%","%yrecordlowsoilday3%")
1 => %yrecordlowsoilyear%h%y%120000
2 => %yrecordlowsoilyear2%2%2%120000
3 => %yrecordlowsoilyear3%3%3%120000
4 => %yrecordlowsoilyear3%3%3%120000
soilTempMinAlltime
1 => wsConvertTemperature("%recordlowsoil%",
$from, $to)
2 => wsConvertTemperature("%recordlowsoil2%",
$from, $to)
3 => wsConvertTemperature("%recordlowsoil3%",
$from, $to)
4 => wsConvertTemperature("%recordlowsoil3%",
$from, $to)
1 => 0
2 => 0
3 => 0
4 => 0
soilTempMinAlltimeTime
1 => wdYMD("%recordlowsoilyear%","%recordlowsoilm
onth%","%recordlowsoilday%")
2 => wdYMD("%recordlowsoilyear2%","%recordlowsoil
month2%","%recordlowsoilday2%")
3 => wdYMD("%recordlowsoilyear3%","%recordlowsoil
month3%","%recordlowsoilday3%")
4 => wdYMD("%recordlowsoilyear3%","%recordlowsoil
month3%","%recordlowsoilday3%")
1 => %recordlowsoilyear%h%y%120000
2 => %recordlowsoilyear2%2%2%120000
3 => %recordlowsoilyear3%3%3%120000
4 => %recordlowsoilyear3%3%3%120000
moistAct
1 => "%VPsoilmoisture%"
2 => "%VPsoilmoisture2%"
3 => "%VPsoilmoisture3%"
4 => "%VPsoilmoisture4%"
1 => 0.0
2 => 0.0
3 => 0.0
4 => 0.0
moistMaxToday
1 => "%hiVPsoilmoisture%"
2 => "%hiVPsoilmoisture2%"
3 => "%hiVPsoilmoisture3%"
4 => "%hiVPsoilmoisture4%"
1 => 0.0
2 => 0.0
3 => 0.0
4 => 0.0
moistMaxMonth
1 => "%mrecordhighsoilmoist%"
1 => %mrecordhighsoilmoist%
moistMaxMonthTime
1 => wdYMD("%mrecordhighsoilmoistyear%","%mrecord
highsoilmoistmonth%","%mrecordhighsoilmoistda
y%")
1 => %mrecordhighsoilmoistyear%h%y%120000
moistMaxYear
1 => "%yrecordhighsoilmoist%"
1 => %yrecordhighsoilmoist%
moistMaxYearTime
1 => wdYMD("%yrecordhighsoilmoistyear%","%yrecord
highsoilmoistmonth%","%yrecordhighsoilmoistda
y%")
1 => %yrecordhighsoilmoistyear%h%y%120000
moistMaxAlltime
1 => "%recordhighsoilmoist%"
1 => %recordhighsoilmoist%
moistMaxAlltimeTime
1 => wdYMD("%recordhighsoilmoistyear%","%recordhi
ghsoilmoistmonth%","%recordhighsoilmoistday%"
)
1 => %recordhighsoilmoistyear%h%y%120000
moistMinToday
1 => "%loVPsoilmoisture%"
2 => "%loVPsoilmoisture2%"
3 => "%loVPsoilmoisture3%"
4 => "%loVPsoilmoisture4%"
1 => 0.0
2 => 0.0
3 => 0.0
4 => 0.0
moistAvMonth
1 => "%avtempjansoil%"
2 => "%avtempfebsoil%"
3 => "%avtempmarsoil%"
4 => "%avtempaprsoil%"
5 => "%avtempmaysoil%"
6 => "%avtempjunsoil%"
7 => "%avtempjulsoil%"
8 => "%avtempaugsoil%"
9 => "%avtempsepsoil%"
10 => "%avtempoctsoil%"
11 => "%avtempnovsoil%"
12 => "%avtempdecsoil%"
1 => %avtempjansoil%
2 => %avtempfebsoil%
3 => %avtempmarsoil%
4 => %avtempaprsoil%
5 => %avtempmaysoil%
6 => %avtempjunsoil%
7 => %avtempjulsoil%
8 => %avtempaugsoil%
9 => %avtempsepsoil%
10 => %avtempoctsoil%
11 => %avtempnovsoil%
12 => %avtempdecsoil%
moistAvMonthThisyear
1 => "%avtempjannowsoil%"
2 => "%avtempfebnowsoil%"
3 => "%avtempmarnowsoil%"
4 => "%avtempaprnowsoil%"
5 => "%avtempmaynowsoil%"
6 => "%avtempjunnowsoil%"
7 => "%avtempjulnowsoil%"
8 => "%avtempaugnowsoil%"
9 => "%avtempsepnowsoil%"
10 => "%avtempoctnowsoil%"
11 => "%avtempnovnowsoil%"
12 => "%avtempdecnowsoil%"
1 => %avtempjannowsoil%
2 => %avtempfebnowsoil%
3 => %avtempmarnowsoil%
4 => %avtempaprnowsoil%
5 => %avtempmaynowsoil%
6 => %avtempjunnowsoil%
7 => %avtempjulnowsoil%
8 => %avtempaugnowsoil%
9 => %avtempsepnowsoil%
10 => %avtempoctnowsoil%
11 => %avtempnovnowsoil%
12 => %avtempdecnowsoil%
leafAct
1 => "%VPleaf%"
2 => "%VPleaf2%"
3 => "%VPleaf3%"
4 => "%VPleaf4%"
1 => 0.0
2 => 0.0
3 => 0.0
4 => 0.0
leafWetLast10
1 => "%leafminlast10min%"
2 => "%leafminlast10min2%"
1 => %leafminlast10min%
2 => %leafminlast10min2%
leafWetLast60
1 => "%leafminlast60min%"
2 => "%leafminlast60min2%"
1 => %leafminlast60min%
2 => %leafminlast60min2%
leafMaxToday
1 => "%hiVPleaf%"
1 => %hiVPleaf%
leafMinToday
1 => "%loVPleaf%"
1 => %loVPleaf%
leafMaxMonth
1 => "%mrecordhighleaf%"
1 => %mrecordhighleaf%
leafMaxYear
1 => "%yrecordhighleaf%"
1 => %yrecordhighleaf%
leafMaxMonthTime
1 => wdYMD("%mrecordhighleafyear%","%mrecordhighl
eafmonth%","%mrecordhighleafday%")
1 => %mrecordhighleafyear%h%y%120000
leafMaxYearTime
1 => wdYMD("%yrecordhighleafyear%","%yrecordhighl
eafmonth%","%yrecordhighleafday%")
1 => %yrecordhighleafyear%h%y%120000
leafHighToday
2 => "%hiVPleaf2%"
2 => %hiVPleaf2%
leafLowToday
2 => "%loVPleaf2%"
2 => %loVPleaf2%

Laitteet joita käytämme:


Sääasema
WH1080

Sääasemaohjelma
consolewd form WD

Sääaseman tietokone
RaspberryPI

Palveluntarjoaja
Suncomet

WH1080
consolewd form WD
RaspberryPI
Suncomet